برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 20 از 20 مصراع از شعر ساقی به نور باده برافروز جام ما در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

ساقی به نور باده برافروز جام ما
ساقی به نور باده برافروز جام ما   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده​ایم   ای بی​خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق   ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان   کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری   زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می​بری   خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است   زان رو سپرده​اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه​ای نبرد روز بازخواست   نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی​فشان   باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال   هستند غرق نعمت حاجی قوام ما
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی