برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 22 از 22 مصراع از شعر عکس روی تو چو در آینه جام افتاد در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد   عارف از خنده می در طمع خام افتاد
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد   این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود   یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید   کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم   اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار   هر که در دایره گردش ایام افتاد
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ   آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی   کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت   کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است   این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی   زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی