برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 26 از 26 مصراع از شعر ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما   آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده   بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت   به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر   زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته​ای   بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم   گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی می​کند دلدار را آگه کنید   زینهار ای دوستان جان من و جان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند   خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری   کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو   کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست   بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی   تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما
می​کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو   روزی ما باد لعل شکرافشان شما
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی