برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 20 از 20 مصراع از شعر ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت   و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت
خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز   کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت
درویش نمی​پرسی و ترسم که نباشد   اندیشه آمرزش و پروای ثوابت
راه دل عشاق زد آن چشم خماری   پیداست از این شیوه که مست است شرابت
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت   تا باز چه اندیشه کند رای صوابت
هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی   پیداست نگارا که بلند است جنابت
دور است سر آب از این بادیه هش دار   تا غول بیابان نفریبد به سرابت
تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل   باری به غلط صرف شد ایام شبابت
ای قصر دل افروز که منزلگه انسی   یا رب مکناد آفت ایام خرابت
حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد   صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی