برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 22 از 22 مصراع از شعر خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت   به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود   زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد   فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
شراب خورده و خوی کرده می​روی به چمن   که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت
به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم   چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
بنفشه طره مفتول خود گره می​زد   صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم   سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش   هوای مغبچگانم در این و آن انداخت
کنون به آب می لعل خرقه می​شویم   نصیبه ازل از خود نمی​توان انداخت
مگر گشایش حافظ در این خرابی بود   که بخشش ازلش در می مغان انداخت
جهان به کام من اکنون شود که دور زمان   مرا به بندگی خواجه جهان انداخت
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی