برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 14 از 14 مصراع از شعر عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت در غزلیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت   که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش   هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست   همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
سر تسلیم من و خشت در میکده​ها   مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل   تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس   پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
حافظا روز اجل گر به کف آری جامی   یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی