برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

ای غایب از نظر به خدا می​سپارمت

ای غایب از نظر به خدا می​سپارمت

 

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

میر من خوش می​روی کاندر سر و پا میرمت

میر من خوش می​روی کاندر سر و پا میرمت

 

خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

 

حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

 

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

مدامم مست می​دارد نسیم جعد گیسویت

مدامم مست می​دارد نسیم جعد گیسویت

 

خرابم می​کند هر دم فریب چشم جادویت

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

درد ما را نیست درمان الغیاث

درد ما را نیست درمان الغیاث

 

هجر ما را نیست پایان الغیاث

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

 

سزد اگر همه دلبران دهندت باج

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

 

صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

دل من در هوای روی فرخ

دل من در هوای روی فرخ

 

بود آشفته همچون موی فرخ

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

 

گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی