برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 111 تا شعر 120 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

 

عارف از خنده می در طمع خام افتاد

شماره شعر: 111 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

 

صبر و آرام تواند به من مسکین داد

شماره شعر: 112 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

 

که تاب من به جهان طره فلانی داد

شماره شعر: 113 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

همای اوج سعادت به دام ما افتد

همای اوج سعادت به دام ما افتد

 

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

شماره شعر: 114 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

 

نهال دشمنی برکن که رنج بی​شمار آرد

شماره شعر: 115 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

 

محقق است که او حاصل بصر دارد

شماره شعر: 116 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

 

که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

شماره شعر: 117 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

آن کس که به دست جام دارد

آن کس که به دست جام دارد

 

سلطانی جم مدام دارد

شماره شعر: 118 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

 

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

شماره شعر: 119 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

 

بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

شماره شعر: 120 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی