برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 151 تا شعر 160 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی​ارزد

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی​ارزد

 

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی​ارزد

شماره شعر: 151 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

شماره شعر: 152 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

 

به دست مرحمت یارم در امیدواران زد

شماره شعر: 153 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

شماره شعر: 154 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

اگر روم ز پی اش فتنه​ها برانگیزد

اگر روم ز پی اش فتنه​ها برانگیزد

 

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

شماره شعر: 155 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

 

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

شماره شعر: 156 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

 

پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

شماره شعر: 157 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

 

غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

شماره شعر: 158 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

نقد صوفی نه همه صافی بی​غش باشد

نقد صوفی نه همه صافی بی​غش باشد

 

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

شماره شعر: 159 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

 

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

شماره شعر: 160 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی