برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

 

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

 

گشاد کار من اندر کرشمه​های تو بست

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

 

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

رواق منظر چشم من آشیانه توست

رواق منظر چشم من آشیانه توست

 

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

 

مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

 

دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

 

بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

 

وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

 

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

المنه لله که در میکده باز است

المنه لله که در میکده باز است

 

زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی