برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

 

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

 

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

 

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

 

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

 

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

 

سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

 

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله​های زار داشت

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

 

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

کنون که می​دمد از بوستان نسیم بهشت

کنون که می​دمد از بوستان نسیم بهشت

 

من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

 

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی