برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 495 شعر در غزلیات حافظ

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

 

ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

 

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

 

ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

 

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

 

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

 

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 

آری به اتفاق جهان می​توان گرفت

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

شنیده​ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

شنیده​ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

 

فراق یار نه آن می​کند که بتوان گفت

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

 

بازآید و برهاندم از بند ملامت

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

ای هدهد صبا به سبا می​فرستمت

ای هدهد صبا به سبا می​فرستمت

 

بنگر که از کجا به کجا می​فرستمت

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی