برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 116 مصراع از شعر ساقی نامه در مثنویات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

ساقی نامه
بیا ساقی آن می که حال آورد   کرامت فزاید کمال آورد
به من ده که بس بی​دل افتاده​ام   وز این هر دو بی​حاصل افتاده​ام
بیا ساقی آن می که عکسش ز جام   به کیخسرو و جم فرستد پیام
بده تا بگویم به آواز نی   که جمشید کی بود و کاووس کی
بیا ساقی آن کیمیای فتوح   که با گنج قارون دهد عمر نوح
بده تا به رویت گشایند باز   در کامرانی و عمر دراز
بده ساقی آن می کز او جام جم   زند لاف بینایی اندر عدم
به من ده که گردم به تایید جام   چو جم آگه از سر عالم تمام
دم از سیر این دیر دیرینه زن   صلایی به شاهان پیشینه زن
همان منزل است این جهان خراب   که دیده​ست ایوان افراسیاب
کجا رای پیران لشکرکشش   کجا شیده آن ترک خنجرکشش
نه تنها شد ایوان و قصرش به باد   که کس دخمه نیزش ندارد به یاد
همان مرحله​ست این بیابان دور   که گم شد در او لشکر سلم و تور
بده ساقی آن می که عکسش ز جام   به کیخسرو و جم فرستد پیام
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج   که یک جو نیرزد سرای سپنج


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی