برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 34 شعر در مقطعات حافظ

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

 

چرا بایدت دیگری محتسب

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

 

چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه

آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه

 

که در این مزرعه جز دانه​ی خیرات نکشت

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

بهاء الحق و الدین طاب مثواه

بهاء الحق و الدین طاب مثواه

 

امام سنت و شیخ جماعت

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

قوت شاعره​ی من سحر از فرط ملال

قوت شاعره​ی من سحر از فرط ملال

 

متنفر شده از بنده گریزان میرفت

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

رحمان لایموت چو آن پادشاه را

رحمان لایموت چو آن پادشاه را

 

دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

 

به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد

 

ساحت کون ومکان عرصه​ی میدان تو باد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد

دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد

 

دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

روح القدس آن سروش فرخ

روح القدس آن سروش فرخ

 

بر قبه​ی طارم زبرجد

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مقطعات حافظ

  جستجو در وب برای مقطعات حافظ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مقطعات حافظ
  جستجو در تصاویر برای مقطعات حافظ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مقطعات حافظ
  جستجو در فیلم ها برای مقطعات حافظ
  جستجو در لینکها برای مقطعات حافظ
  جستجو در اخبار برای مقطعات حافظ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مقطعات حافظ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی