برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 6 از 6 مصراع از شعر روح القدس آن سروش فرخ در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

روح القدس آن سروش فرخ
روح القدس آن سروش فرخ   بر قبه​ی طارم زبرجد
می​گفت سحر گهی که یا رب   در دولت و حشمت مخلد
بر مسند خسروی بماناد   منصور مظفر محمد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی