برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 6 از 6 مصراع از شعر آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه
آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه   که در این مزرعه جز دانه​ی خیرات نکشت
ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف   که به گلشن شد و این گلخن پر دود بهشت
آنکه میلش سوی حق​بینی و حق​گویی بود   سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی