برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 8 از 8 مصراع از شعر بهاء الحق و الدین طاب مثواه در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

بهاء الحق و الدین طاب مثواه
بهاء الحق و الدین طاب مثواه   امام سنت و شیخ جماعت
چو می​رفت از جهان این بیت می​خواند   بر اهل فضل و ارباب براعت
به طاعت قرب ایزد می​توان یافت   قدم در نه گرت هست استطاعت
بدین دستور تاریخ وفاتش   برون آر از حروف قرب طاعت
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی