برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 14 از 14 مصراع از شعر قوت شاعره​ی من سحر از فرط ملال در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

قوت شاعره​ی من سحر از فرط ملال
قوت شاعره​ی من سحر از فرط ملال   متنفر شده از بنده گریزان میرفت
نقش خوارزم و خیال لب جیحون می​بست   با هزاران گله از ملک سلیمان می​رفت
می​شد آن کس که جز او جان سخن کس نشناخت   من همی​دیدم و از کالبدم جان می​رفت
چون همی​گفتمش ای مونس دیرینه​ی من   سخت می​گفت و دل​آزرده و گریان می​رفت
گفتم اکنون سخن خوش که بگوید با من   کان شکر لهجه​ی خوشخوان خوش الحان می​رفت
لابه بسیار نمودم که مرو سود نداشت   زانکه کار از نظر رحمت سلطان می​رفت
پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان   چه کند سوخته از غایت حرمان می​رفت
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی