برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر رحمان لایموت چو آن پادشاه را در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

رحمان لایموت چو آن پادشاه را
رحمان لایموت چو آن پادشاه را   دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت
جانش غریق رحمت خود کرد تا بود   تاریخ این معامله رحمان لایموت
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی