برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 14 از 14 مصراع از شعر به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق
به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق   به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد
نخست پادشهی همچو او ولایت بخش   که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد
دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین   که قاضی​ای به از او آسمان ندارد یاد
دگر بقیه​ی ابدال شیخ امین الدین   که یمن همت او کارهای بسته گشاد
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف   بنای کار مواقف به نام شاه نهاد
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل   که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد
نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند   خدای عز و جل جمله را بیامرزاد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی