برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 10 از 10 مصراع از شعر خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد
خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد   ساحت کون ومکان عرصه​ی میدان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته​ی پرچم توست   دیده​ی فتح ابد عاشق جولان تو باد
ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست   عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
طیره​ی جلوه​ی طوبی قد چون سرو تو شد   غیرت خلد برین ساحت ایوان تو باد
نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد   هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی