برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 12 از 12 مصراع از شعر دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد در مقطعات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد
دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد   دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد
ذروه​ی کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع   راهروان وهم را راه هزار ساله باد
ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی   باده​ی صاف دایمت در قدح و پیاله باد
چون به هوای مدحتت زهره شود ترانه​ساز   حاسدت از سماع آن محروم آه و ناله باد
نه طبق سپهر و آن قرصه​ی ماه و خور که هست   بر لب خوان قسمتت سهلترین نواله باد
دختر فکر بکر من محرم مدحت تو شد   مهر چنان عروس را هم به کفت حواله باد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی