برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 34 شعر در مقطعات حافظ

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

 

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن

 

صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند

 

چه دید اندر خم این طاق رنگین

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در این ظلمت​سرا تا کی به بوی دوست بنشینم

در این ظلمت​سرا تا کی به بوی دوست بنشینم

 

گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز

ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز

 

وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست

ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست

 

آرزو می​بخشد و اسرار می​دارد نگاه

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد

به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد

 

ز حضرت احدی لا اله الا الله

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

به روز شنبه​ی سادس ز ماه ذی الحجه

به روز شنبه​ی سادس ز ماه ذی الحجه

 

به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

به من سلام فرستاد دوستی امروز

به من سلام فرستاد دوستی امروز

 

که ای نتیجه​ی کلکت سواد بینایی

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل

گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل

 

بر آب نقطه​ی شرمش مدار بایستی

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی