برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 42 شعر در رباعیات حافظ

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

 

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بر گیر شراب طرب​انگیز و بیا

بر گیر شراب طرب​انگیز و بیا

 

پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات

گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات

 

گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ماهی که قدش به سرو می​ماند راست

ماهی که قدش به سرو می​ماند راست

 

آیینه به دست و روی خود می​آراست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

من باکمر تو در میان کردم دست

من باکمر تو در میان کردم دست

 

پنداشتمش که در میان چیزی هست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تو بدری و خورشید تو را بنده شده​ست

تو بدری و خورشید تو را بنده شده​ست

 

تا بنده​ی تو شده​ست تابنده شده​ست

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هر روز دلم به زیر باری دگر است

هر روز دلم به زیر باری دگر است

 

در دیده​ی من ز هجر خاری دگر است

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

 

گرد خط او چشمه​ی کوثر بگرفت

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

 

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نی قصه​ی آن شمع چگل بتوان گفت

نی قصه​ی آن شمع چگل بتوان گفت

 

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


جستجوی بیشتر برای رباعیات حافظ

  جستجو در وب برای رباعیات حافظ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای رباعیات حافظ
  جستجو در تصاویر برای رباعیات حافظ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای رباعیات حافظ
  جستجو در فیلم ها برای رباعیات حافظ
  جستجو در لینکها برای رباعیات حافظ
  جستجو در اخبار برای رباعیات حافظ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای رباعیات حافظ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی