برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر هر روز دلم به زیر باری دگر است در رباعیات حافظ


< شعر بعدی شعر قبلی >

هر روز دلم به زیر باری دگر است
هر روز دلم به زیر باری دگر است   در دیده​ی من ز هجر خاری دگر است
من جهد همی​کنم قضا می​گوید   بیرون ز کفایت تو کاری دگراست
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی