برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 90 شعر در غزلیات هاتف اصفهانی

کجایی در شب هجران که زاری‌های من بینی

کجایی در شب هجران که زاری‌های من بینی

 

چو شمع از چشم گریان اشکباری‌های من بینی

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

شستم ز می‌در پای خم، دامن ز هر آلودگی

شستم ز می‌در پای خم، دامن ز هر آلودگی

 

دامن نشوید کس چرا، زابی بدین پالودگی

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ای که مشتاق وصل دلبندی

ای که مشتاق وصل دلبندی

 

صبر کن بر مفارقت چندی

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

کوی جانان از رقیبان پاک بودی کاشکی

کوی جانان از رقیبان پاک بودی کاشکی

 

این گلستان بی‌خس و خاشاک بودی کاشکی

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

دو چشمم خون فشان از دوری آن دلستانستی

دو چشمم خون فشان از دوری آن دلستانستی

 

که لعلش گوهرافشان، سنبلش عنبر فشانستی

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

صبوری کردم و بستم نظر از ماه سیمایی

صبوری کردم و بستم نظر از ماه سیمایی

 

که دارد چون من بیتاب هر سو ناشکیبایی

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

من پس از عزت و حرمت شدم ار خار کسی

من پس از عزت و حرمت شدم ار خار کسی

 

کار دل بود که با دل نفتد کار کسی

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

زهی از رخ تو پیدا همه آیت خدایی

زهی از رخ تو پیدا همه آیت خدایی

 

ز جمالت آشکارا همه فر کبریایی

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

ای که در جام رقیبان می پیاپی می‌کنی

ای که در جام رقیبان می پیاپی می‌کنی

 

خون دل در ساغر عشاق تا کی می‌کنی

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دل زارم بود در صیدگاه عشق نخجیری

دل زارم بود در صیدگاه عشق نخجیری

 

که بر وی هر زمان ابرو کمانی می‌زند تیری

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی