برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 25 شعر در اورنگ دوم جامی

در ستایش خداوند

ای به یادت تازه جان عاشقان!

 

ز آب لطفت تر، زبان عاشقان!

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

در سبب نظم کتاب

ضعف پیری قوت طبعم شکست

 

راه فکرت بر ضمیر من ببست

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

چون رسیدم شب بدین جا زین خطاب

چون رسیدم شب بدین جا زین خطاب

 

در میان فکر تم بربود خواب

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

آغاز داستان سلامان و ابسال

شهریاری بود در یونان زمین

 

چون سکندر صاحب تاج و نگین

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

ظاهر شدن آرزوی فرزند بر شاه

چون به تدبیر حکیم نامدار

 

یافت گیتی بر شه یونان قرار

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

تدبیر کردن حکیم در ولادت فرزند پس از نکوهش شهوت و زن

کرد چون دانا حکیم نیک‌خواه

 

شهوت و زن را نکوهش پیش شاه

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

صفت چوگان باختن سلامان

صبحدم چون شاه این نیلی تتق

 

بارگی راندی به میدان افق

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

در صفت کمانداری و تیراندازی وی

از کمانداران خاص اندر زمان

 

خواستی ناکرده زه چاچی کمان

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

بود در جود و سخا دریا کفی

 

ملکش از بحر عطا دریا کفی

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

چون سلامان را شد اسباب جمال

 

از بلاغت جمع، در حد کمال،

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)


جستجوی بیشتر برای اورنگ دوم جامی

  جستجو در وب برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در تصاویر برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در فیلم ها برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در لینکها برای اورنگ دوم جامی
  جستجو در اخبار برای اورنگ دوم جامی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اورنگ دوم جامی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی