برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 22 شعر در اورنگ ششم جامی

سرآغاز

ای خاک تو تاج سربلندان!

 

مجنون تو عقل هوشمندان!

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

آشنایی قیس و لیلی

تاریخ‌نویس عشقبازان

 

شیرین‌رقم سخن ترازان

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 64 (129 مصراع)

شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز

چون عیسی صبح، دم برآورد

 

وز زرد قصب، علم برآورد

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

در بوته‌ی امتحان گداختن لیلی، قیس را

عنوان‌کش این صحیفه‌ی درد

 

در طی صحیفه این رقم کرد

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

عهد وفا بستن لیلی با قیس

سر فتنه‌ی نیکوان آفاق

 

چون ابروی خود به نیکویی طاق

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

خبر یافتن پدر مجنون از عشق او به لیلی

مسکین پدرش خبر چو ز آن یافت

 

چون باد به سوی او عنان تافت

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون

کی پرده‌ی عاشقی شود ساز

 

بی‌زخمه‌ی عیب‌جوی و غماز؟

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

با خبر شدن قبیله‌ی لیلی از عشق او و مجنون و منع وی از دیدن یکدیگر

خوش‌نغمه مغنی حجازی

 

این نغمه زند به پرده‌سازی

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

سیاست کردن پدر لیلی وی را به خاطر دیدار مجنون

مجنون چو به حکم آن دل‌افروز

 

محروم شد از زیارت روز

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

شکایت بردن پدر لیلی از مجنون پیش خلیفه

چون مانع دل‌رمیده مجنون

 

از صحبت آن نگار موزون

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 54 (109 مصراع)


جستجوی بیشتر برای اورنگ ششم جامی

  جستجو در وب برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در تصاویر برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در فیلم ها برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در لینکها برای اورنگ ششم جامی
  جستجو در اخبار برای اورنگ ششم جامی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اورنگ ششم جامی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی