برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 128 مصراع از شعر آشنایی قیس و لیلی در اورنگ ششم جامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

آشنایی قیس و لیلی
تاریخ‌نویس عشقبازان   شیرین‌رقم سخن ترازان
از سرور عاشقان چو دم زد   بر لوح بیان چنین رقم زد
کز «عامریان» بلند قدری   بر صدر شرف خجسته‌بدری
مقبول عرب به کارسازی   محبوب عجم به دلنوازی
از مال و منال بودش اسباب   افزون ز عمارت گل و آب
چون خیمه درین بساط غبرا   می‌بود مقیم کوه و صحرا
عرض رمه‌اش برون ز فرسنگ   بر آهوی دشت کرده جا تنگ
اشتر گله‌هاش کوه کوهان   چون کوه بلند، پر شکوهان
خیلش گذران به هر کناره   چون گله‌ی گور بی‌شماره
داده کف او شکست حاتم   بر بسته به جود، دست حاتم
سادات عرب به چاپلوسی   پیش در او به خاک‌بوسی
شاهان عجم ز بختیاری   با او به هوای دوستداری
از جاه هزار زیب و فر داشت   و آن از همه به، که ده پسر داشت
هر یک ز نهال عمر شاخی   وز شهر امل بلندکاخی
لیکن ز همه، کهینه فرزند   می‌داشت دلش به مهر خود بند


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی