برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 21 شعر در اورنگ هفتم جامی

سرآغاز

الهی! کمال الهی تو راست

 

جمال جهان پادشاهی تو راست

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

در نصیحت نفس مفلس

دلا دیده‌ی دوربین برگشای!

 

درین دیر دیرینه‌ی دیرپای

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

گفتار در فضایل سخن و سخنوری

سخن ز آسمان‌ها فرود آمده‌ست

 

بر اقلیم جان‌ها فرود آمده‌ست

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

آغاز داستان

شناسای تاریخ‌های کهن

 

چنین رانده است از سکندر سخن

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

نزدیک شدن مرگ فیلقوس و به حضور خواستن اسکندر

سکندر چو ز آلایش جهل پاک

 

شد از علم یونانیان بهره‌ناک،

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

مرگ فیلقوس و پادشاهی اسکندر

چنین گفت دانشور روم و روس

 

که چون رخت بست از جهان فیلقوس

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

خردنامه‌ی ارسطو

دبیر خردمند دانش‌پژوه

 

نویسنده‌ی قصه‌ی هر گروه

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

خردنامه‌ی افلاطون

فلاطون که فر الهی‌ش بود

 

ز دانش به دل گنج شاهی‌ش بود،

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

خردنامه‌ی سقراط

زهی گنج حکمت که سقراط بود

 

مبرا ز تفریط و افراط بود

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

خردنامه‌ی بقراط

به بقراط شد علم طب آشکار

 

به او گشت قانون آن استوار

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)


جستجوی بیشتر برای اورنگ هفتم جامی

  جستجو در وب برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در تصاویر برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در فیلم ها برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در لینکها برای اورنگ هفتم جامی
  جستجو در اخبار برای اورنگ هفتم جامی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اورنگ هفتم جامی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی