برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 401 شعر در غزلیات خاقانی

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها

 

بر باد شده در سر سودای تو سرها

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را

طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را

 

خوی تو یاری‌گر است یار بدآموز را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خوش خوش خرامان می‌روی، ای شاه خوبان تا کجا

خوش خوش خرامان می‌روی، ای شاه خوبان تا کجا

 

شمعی و پنهان می‌روی پروانه جویان تا کجا؟

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

رفتم به راه صفت دیدم به کوی صفا

رفتم به راه صفت دیدم به کوی صفا

 

چشم و چراغ مرا جائی ئشگرف و چه جا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا

 

به زیر زلف تو هر موی مسکنی است مرا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

به زبان چرب جانا بنواز جان ما را

به زبان چرب جانا بنواز جان ما را

 

به سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بر سر کرشمه از دل خبری فرست ما را

بر سر کرشمه از دل خبری فرست ما را

 

به بهای جان از آن لب شکری فرست ما را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا

گرنه عشق او قضای آسمانستی مرا

 

از بلای عشق او روزی امانستی مرا

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

ای پار دوست بوده و امسال آشنا

ای پار دوست بوده و امسال آشنا

 

وی از سزا بریده و بگزیده ناسزا

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

اری فی‌النوم ما طالت نواها

اری فی‌النوم ما طالت نواها

 

زمانا طاب عیشی فی هواها

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات خاقانی

  جستجو در وب برای غزلیات خاقانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات خاقانی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات خاقانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات خاقانی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات خاقانی
  جستجو در لینکها برای غزلیات خاقانی
  جستجو در اخبار برای غزلیات خاقانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات خاقانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی