برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 9 از مجموع 9 شعر در ترکیبات خاقانی

در وعظ و حسن تخلص به نعت پیغمبر اکرم و تخلص به مدح ناصر الدین ابراهیم

دلا از جان چه برخیزد؟ یکی جویای جانان شو

 

بلای عشق را گر دوست داری دشمن جان شو

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 75 (151 مصراع)

در مدح خاقان کبیر جلال الدین والدنیا شروان شاه اخستان

خوش خوش به روی ساقیان دیدند خندان صبح را

 

گوئی به عود سوخته شستند دندان صبح را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 129 (259 مصراع)

در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل

الطرب ای خاصگان خاصه به هنگام صبح

 

کاینک بوی بهشت می‌دمد از کام صبح

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 87 (175 مصراع)

در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان

برقع زرنگار بندد صبح

 

نقش رخسار یار بندد صبح

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 192 (385 مصراع)

در مدح ملک الوزراء مختار الدین

دوستی کو تا به جان دربستمی

 

پیش او جان را میان دربستمی

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 79 (159 مصراع)

در مرثیه‌ی خاقان اعظم منوچهر پسر فریدون شروان شاه

این جان ز دام گلخن تن درگذشتنی است

 

وین دل به بام گلشن جان برگذشتنی است

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 92 (185 مصراع)

در مرثیه‌ی امیر عضد الدین فریبرز و خواهر او، دو فرزند شروان شاه

ای روز رفتگان جگر شب فرو درید

 

آن آفتاب از آن جگر شب برآورید

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 84 (169 مصراع)

در مرثیه‌ی خواجه ابوالفارس

کارم از دست پایمرد گذشت

 

آهم از چرخ لاجورد گذشت

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 86 (173 مصراع)

در مرثیه‌ی فرزند خود رشید الدین

بر سر شه ره عجزیم کمر بربندیم

 

رخت همت ز رصدگاه خطر بربندیم

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 106 (213 مصراع)


جستجوی بیشتر برای ترکیبات خاقانی

  جستجو در وب برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در تصاویر برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در فیلم ها برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در لینکها برای ترکیبات خاقانی
  جستجو در اخبار برای ترکیبات خاقانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ترکیبات خاقانی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی