برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 174 مصراع از شعر در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل
بر لب باریک جام عاشق لب دوخته   بر سر گیسوی چنگ زهره سر انداخته
خط و لب ساقیان عیسی زنار دار   بر خط زنار جام جم کمر انداخته
عقرب مه دزدشان چشم فلک را به سحر   داس سر سنبله در بصر انداخته
خانه خدای مسیح یعنی سلطان چرخ   بر در سلطان عهد تاج زر انداخته
مه حلی زهره را کرده به زر نثار   در سم شب رنگ شاه سربه‌سر انداخته
از سر تیغش که هست سبز چو پر مگس   کرکس گردون ز هول شاه‌پر انداخته
خسرو اقلیم بخش تاج ستان ملوک   رستم خورشید رخش مالک جان ملوک
آتش عیاره‌ای آب عیارم ببرد   سیم بناگوش او رونق کارم ببرد
لعل مسیحا دمش در بن دیرم نشاند   زلف چلیپا خمش بر سر دارم ببرد
در گرو نرد عشق جان و دلی داشتم   در سه ندب دستخون هر دو نگارم ببرد
ناله‌کنان می‌روم سنگی در بر چو آب   کب من و سنگ من غمزه‌ی یارم ببرد
رفت قراری بر آنک دل به دو زلفش دهم   دل به قراری که بود رفت و قرارم ببرد
جوجوم از عشق آنک خالش مشکین جوی است   این دل مسکین چو دید خر شد و بارم ببرد
عشق برون آورد مهره ز دندان مار   آمد و دندان‌کنان در دم مارم ببرد
دید دلم وقف عشق خانه‌ی بام آسمان   خانه فروشی بزد دل ز کنارم ببرد


قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی