برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 90 از 174 مصراع از شعر در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل
گفتی خاقانیا آب رخت چون نماند   آب رخم هم به آب گریه‌ی زارم ببرد
از مژه گوهر نثار کردم و اکنون به قدر   خاک در شهریار آب نثارم ببرد
پادشه بحر و بر خسرو اقلیم بخش   شاه سخا ارسلان افسر و دیهیم بخش
شقه‌ی چارم فلک چتر سیاهش سزد   وز گهر آفتاب لعل کلاهش سزد
حید فاروق عدل جعفر فرقان پناه   کز شرف او سماک رمح سیاهش سزد
عیسی اگر عطسه بود از دم آدم کنون   آدم از الهام او عطسه‌ی جاهش سزد
اوست فریدون ظفر بلکه دماوند حلم   عالم ضحاک فعل بسته‌ی چاهش سزد
قبله‌ی بخت سفید تیغ کبودش بس است   خال رخ سلطنت چتر سیاهش سزد
پیش بر و یال او چیست پر و بال خصم   کز پی کوری ظفر قائد راهش سزد
بر سر کیوان رسد پای کمیتش چنانک   بر سر روح القدس پایه‌ی گاهش سزد
هست کمیتش سپهر جوزهری بر دمش   پاردم جوزهر چنبر ماهش سزد
زلف و زنخدان حور پرچم و طاسش رسد   کوثر و مدهامتان آب و گیاهش سزد
سلطنت امروز ختم بر پسر طغرل است   کیت حق پروری در گهر طغرل است
داور روی زمین خواندش اکنون فلک   کز همه سلجوقیان داندش افزون ملک
رویش طغرای سعد، رایش خضرای فتح   اینت مبارک همای، آنت همایون فلک


قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی