برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 121 تا 150 از 174 مصراع از شعر در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل
راند بسی رود خون از پی خصمان و خصم   زیر پل مکه شد پول به سر درشکست
تا خفقان علم خنده‌ی شمشیر دید   درد عدو چون فواق گریه به بر درشکست
بر سر گور عدوش حسرت نقش الحجر   برد فلک لاجورد پس به حجر درشکست
صرصر قهرش گذشت بر خط ابخاز و روم   چون دو ورق کرد راست یک به دگر درشکست
شیر نیستان چرخ بر نی رمحش گذشت   در بن یک ناخنش صد نی تر درشکست
همتش آورد پای بر سر هفت آسمان   هیبتش افکند قفل بر در هفت آسمان
چون تو جهان خسروی چشم جهان دیده نیست   چون تو زمان داوری صرف زمان دیده نیست
ای ز فلک بیش بس وز تو فلک دیده آنک   دهر ز پیشینیان صد یک آن دیده نیست
عقل که اقطاع اوست شهر ستان وجود   شهره‌تر از تیغ تو شهر ستان دیده نیست
روز نشد کفتاب تیغ تو را چون شفق   از دل مریخ چرخ سرخ سنان دیده نیست
گو ز تف تیغ تو زهره‌ی شیران نگر   آنکه لعاب گوزن در طیران دیده نیست
دیده‌ی چرخ کهن بر چمن و باغ ملک   تازه‌تر از بخت تو سرو جوان دیده نیست
از سبکی مغز خصم گر هوسی می‌پزد   هست ورا عذر از آنک گرز گران دیده نیست
موکب بخت عدوت همچو سفینه است از آنک   جز محل پاردم جای عنان دیده نیست
شاه جهان ارسلان داند کاندر جهان   پیشتر از من جهان زین سخنان دیده نیست


قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی