برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 151 تا 174 از 174 مصراع از شعر در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح رکن‌الدین ارسلان شاه بن طغرل
رایت سلطان نگر تا نکنی یاد از آنک   صورت سیمرغ را کس به جهان دیده نیست
قاصد بختش جهان در دو قدم درنوشت   چرخ و زمین چون سجل هر دو بهم درنوشت
شهر گشایا، جهان بسته‌ی کام تو باد   بحر نوالا، فلک تشنه‌ی جام تو باد
خطبه‌ی این دار ملک وقف بر القاب توست   سکه‌ی این دار ضرب تازه به نام تو باد
ناصیه‌ی حور عین پرچم شب‌رنگ توست   شهپر روح الامین پر سهام تو باد
بیرق سلطان عقل صورت طغرای توست   ابلق میدان چرخ زیر لگام تو باد
تا دهی انصاف خلق روزی در هفته‌ای   هفته‌ی دار السلام روز سلام تو باد
ثانی اسکندری آینه‌ی تو حسام   صیقل زنگار ظلم برق حسام تو باد
مهر به زوبین زرد دیلم درگاه توست   ماه به لون سیاه هندوی بام تو باد
چرخ سفالی است سبز فتح تو ریحان او   شمه‌ی ریحان فتح بهر مشام تو باد
خاطر خاقانی است مدح‌گر خاص تو   یاور خاقان چین شفقت عام تو باد
این سخنان در عراق هست ز من یادگار   زانکه به عالم نماند به ز سخن یادگار


قبلی 1 2 3 4 5 6


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی