برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 384 مصراع از شعر در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان
برقع زرنگار بندد صبح   نقش رخسار یار بندد صبح
از جنیبت فرو گشاید ساخت   آینه بر عذار بندد صبح
دم گرگ است یا دم آهو   که همه مشک بار بندد صبح
بدرد جیب آسمان و بر او   گوی زر آشکار بندد صبح
ببرد نقب در حصار فلک   و آتش اندر حصار بندد صبح
جویباری کند ز دامن چرخ   چشمه در جویبار بندد صبح
از برای یک اسبه شاه فلک   بیرق شاهوار بندد صبح
کتف کوه را ردا بافد   که زر اندود تار بندد صبح
بهر دریاکشان بزم صبوح   کشتی زرنگار بندد صبح
پرده‌ی عاشقان درد و آنگه   جرم بر روزگار بندد صبح
بر گلو گاه مرغ رنگین تاج   زیور ناله دار بندد صبح
برگ ریز خزان کند انجم   باز نقش بهار بندد صبح
روز را بکر چون برون آید   عقد بر شهریار بندد صبح
خسرو اعظم آفتاب ملوک   ظل حق مالک الرقاب ملوک
مرغ خوش می‌زند نوای صبوح   بشنو از مرغ هین صلای صبوح


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی