برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 158 مصراع از شعر در مدح ملک الوزراء مختار الدین در ترکیبات خاقانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح ملک الوزراء مختار الدین
دوستی کو تا به جان دربستمی   پیش او جان را میان دربستمی
کاش در عالم دو یک‌دل دیدمی   تا دل از عالم بدان دربستمی
کو سواری بر سر میدان درد   تا به فتراکش عنان دربستمی
آفتابم بایدی با چشم درد   تا طبیبان را دکان دربستمی
درد از آن دارم که درد افزای نیست   کاش هستی تا به جان دربستمی
کو حریفی خوش که جان بفشاندمی   کو تنوری نو که نان در بستمی
سایه‌ی دیوارم ار محرم شدی   در به روی انس و جان دربستمی
آه من گر ز آسمانه برشدی   من در هفت آسمان دربستمی
گر چلیپا داشتی آواز درد   هفت زنار از نهان دربستمی
گر مغان را راز مرغان دیدمی   دل به مرغ زندخوان دربستمی
گر به نامم بوی مردی نیستی   دست را رنگ زنان دربستمی
ورنه خون بودی حنوط عاشقان   کی قبا چون ارغوان دربستمی
هر جفا را مرحبائی گفتمی   گرنه پیش از لب زبان دربستمی
پرده‌ی خاقانی افغان می‌درد   کاشکی راه فغان دربستمی
گر هم از دستور دستوریستی   دل به دستور جهان در بستمی


1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی