برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 932 شعر در غزلیات خواجوی کرمانی

فی التوحید

ای غره ماه از اثر صنع تو غرا

 

وی طره شب از دم لطف تو مطرا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

فی نعمت الرسول صلی الله علیه و آله

صل علی محمد دره تاج الاصطفا

 

صاحب جیش الاهتدا ناظم عقد الاتقا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی

ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی

 

وی سرو راستان قد رعنای مصطفی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

طوبی لک ای پیک صبا خرم رسیدی مرحبا

طوبی لک ای پیک صبا خرم رسیدی مرحبا

 

بالله قل لحاشتی ما بال رکب قد سری

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا

این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا

 

چه غم از نار که در دل همه نورست اینجا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا

بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا

 

که برون شد دل سرمست من از دست اینجا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

گر راه بود بر سر کوی تو صبا را

گر راه بود بر سر کوی تو صبا را

 

در بندگیت عرضه کند قصه ما را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

چو در نظر نبود روی دوستان ما را

چو در نظر نبود روی دوستان ما را

 

به هیچ رو نبود میل بوستان ما را

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

وقت صبوح شد بیار آن خورمه نقاب ار

وقت صبوح شد بیار آن خورمه نقاب ار

 

از قدح دو آتشی خیز و روان کن آب را

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

همچو بالات بگویم سخنی راست ترا

همچو بالات بگویم سخنی راست ترا

 

راستی را چه بلائیست که بالاست ترا

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات خواجوی کرمانی

  جستجو در وب برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در لینکها برای غزلیات خواجوی کرمانی
  جستجو در اخبار برای غزلیات خواجوی کرمانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات خواجوی کرمانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی