برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر از تن چو برفت جان پاک من و تو در رباعیات خیام


< شعر بعدی شعر قبلی >

از تن چو برفت جان پاک من و تو
از تن چو برفت جان پاک من و تو   خشتی دو نهند بر مغاک من و تو
و آنگاه برای خشت گور دگران   در کالبدی کشند خاک من و تو
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی