برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر بنگر ز صبا دامن گل چاک شده در رباعیات خیام


< شعر بعدی شعر قبلی >

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده   بلبل ز جمال گل طربناک شده
در سایه گل نشین که بسیار این گل   در خاک فرو ریزد و ما خاک شده
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی