برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر یک جرعه می کهن ز ملکی نو به در رباعیات خیام


< شعر بعدی شعر قبلی >

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
یک جرعه می کهن ز ملکی نو به   وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
در دست به از تخت فریدون صد بار   خشت سر خم ز ملک کیخسرو به
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی