برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر تا چند اسیر عقل هر روزه شویم در رباعیات خیام


< شعر بعدی شعر قبلی >

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم
تا چند اسیر عقل هر روزه شویم   در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم
در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما   در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی