برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 58 شعر در رباعیات خیام

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

 

یا از غم رسوایی و مستی نخورم

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

من بی می ناب زیستن نتوانم

من بی می ناب زیستن نتوانم

 

بی باده کشید بارتن نتوانم

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هر یک چندی یکی برآید که منم

هر یک چندی یکی برآید که منم

 

با نعمت و با سیم و زر آید که منم

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یک چند بکودکی باستاد شدیم

یک چند بکودکی باستاد شدیم

 

یک چند به استادی خود شاد شدیم

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یک روز ز بند عالم آزاد نیم

یک روز ز بند عالم آزاد نیم

 

یک دمزدن از وجود خود شاد نیم

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

 

فردا که نیامده ست فریاد مکن

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای دیده اگر کور نی گور ببین

ای دیده اگر کور نی گور ببین

 

وین عالم پر فتنه و پر شور ببین

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

برخیز و مخور غم جهان گذران

برخیز و مخور غم جهان گذران

 

بنشین و دمی به شادمانی گذران

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چون حاصل آدمی در این شورستان

چون حاصل آدمی در این شورستان

 

جز خوردن غصه نیست تا کندن جان

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

رفتم که در این منزل بیداد بدن

رفتم که در این منزل بیداد بدن

 

در دست نخواهد بر خنگ از باد بدن

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی