برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 58 شعر در رباعیات خیام

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

 

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

 

به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی متفکرند اندر ره دین

 

قومی به گمان فتاده در راه یقین

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گاویست در آسمان و نامش پروین

گاویست در آسمان و نامش پروین

 

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

 

برداشتمی من این فلک را ز میان

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان

مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان

 

می خواه مروق به طراز آمدگان

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

 

به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نتوان دل شاد را به غم فرسودن

نتوان دل شاد را به غم فرسودن

 

وقت خوش خود بسنگ محنت سودن

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

 

بر درگه آن شهان نهادندی رو

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از آمدن و رفتن ما سودی کو

از آمدن و رفتن ما سودی کو

 

وز تار امید عمر ما پودی کو

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی