برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 58 شعر در رباعیات خیام

از تن چو برفت جان پاک من و تو

از تن چو برفت جان پاک من و تو

 

خشتی دو نهند بر مغاک من و تو

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو

می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو

 

قصدی دارد بجان پاک من و تو

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از هر چه بجر می است کوتاهی به

از هر چه بجر می است کوتاهی به

 

می هم ز کف بتان خرگاهی به

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

 

بلبل ز جمال گل طربناک شده

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

 

وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

 

معذوری اگر در طلبش میکوشی

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از آمدن بهار و از رفتن دی

از آمدن بهار و از رفتن دی

 

اوراق وجود ما همی گردد طی

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری

 

آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای آنکه نتیجه‌ی چهار و هفتی

ای آنکه نتیجه‌ی چهار و هفتی

 

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی