برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 58 از مجموع 58 شعر در رباعیات خیام

در کارگه کوزه‌گری کردم رای

در کارگه کوزه‌گری کردم رای

 

در پایه چرخ دیدم استاد بپای

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در گوش دلم گفت فلک پنهانی

در گوش دلم گفت فلک پنهانی

 

حکمی که قضا بود ز من میدانی

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

زان کوزه‌ی می که نیست در وی ضرری

زان کوزه‌ی می که نیست در وی ضرری

 

پر کن قدحی بخور بمن ده دگری

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گر آمدنم بخود بدی نامدمی

گر آمدنم بخود بدی نامدمی

 

ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گر دست دهد ز مغز گندم نانی

گر دست دهد ز مغز گندم نانی

 

وز می دو منی ز گوسفندی رانی

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

 

احوال فلک جمله پسندیده بدی

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

 

تا چند کنی بر گل مردم خواری

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

 

برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی