برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 79 شعر در قصائد منوچهری

در صفت بهار و مدح ابوالحسن

نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا

 

باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

همی‌ریزد میان باغ، للها به زنبرها

همی‌ریزد میان باغ، للها به زنبرها

 

همی‌سوزد میان راغ، عنبرها به مجمرها

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

چو از زلف شب بازشد تابها

چو از زلف شب بازشد تابها

 

فرو مرد قندیل محرابها

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

غرابا مزن بیشتر زین نعیقا

غرابا مزن بیشتر زین نعیقا

 

که مهجور کردی مرا ازعشیقا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما

ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما

 

ای ماهروی شرم نداری ز روی ما؟

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

دوستان! وقت عصیرست و کباب

دوستان! وقت عصیرست و کباب

 

راه را گرد نشانده‌ست سحاب

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

در خمار می دوشینم ای نیک حبیب

در خمار می دوشینم ای نیک حبیب

 

آب انگور دو سالینه‌م فرموده طبیب

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست

 

ای دوست بیار آنچه مرا داروی خوابست

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

در مدح سلطان مسعود غزنوی

ای ترک ترا با دل احرار چه کارست

 

نه این دل ما غارت ترکان تتارست

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست

 

نه ابرست و نه خورشید، نه بادست و نه گردست

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد منوچهری

  جستجو در وب برای قصائد منوچهری
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد منوچهری
  جستجو در تصاویر برای قصائد منوچهری
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد منوچهری
  جستجو در فیلم ها برای قصائد منوچهری
  جستجو در لینکها برای قصائد منوچهری
  جستجو در اخبار برای قصائد منوچهری
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد منوچهری

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی