برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 11 شعر در مسمط ها منوچهری

در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست

 

باد خنک از جانب خوارزم وزانست

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 105 (211 مصراع)

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد

آمد نوروز هم از بامداد

 

آمدنش فرخ و فرخنده باد

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 57 (115 مصراع)

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی

نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز

 

زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

مسمط چهارم

بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای؟

 

زیر آن گلبن چون سبز عماری شده‌ای؟

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

در مدح خواجه خلف، روح‌الرسا ابوربیع بن ربیع

سبحان‌الله جهان نبینی چون شد

 

دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شد

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی

باز دگر باره مهر ماه در آمد

 

جشن فریدون آبتین به بر آمد

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

در وصف صبوحی

آمد بانگ خروس مذن میخوارگان

 

صبح نخستین نمود روی به نظارگان

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان

آمد بهار خرم و آورد خرمی

 

وز فر نوبهار شد آراسته زمی

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 78 (157 مصراع)

در مدح سلطان مسعود غزنوی

بوستانبانا! حال و خبر بستان چیست

 

وندرین بستان چندین طرب مستان چیست

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 66 (133 مصراع)

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی

آب آنگور بیارید که آبانماهست

 

کار یکرویه به کام دل شاهنشاهست

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 84 (169 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مسمط ها منوچهری

  جستجو در وب برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در تصاویر برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در فیلم ها برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در لینکها برای مسمط ها منوچهری
  جستجو در اخبار برای مسمط ها منوچهری
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مسمط ها منوچهری

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی