برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 81 شعر در قصائد محتشم کاشانی

در توحید حضرت باریتعالی و موعظه

نفیر مرغ سحر خوان چو شد بلندنوا

 

پرید زاغ شب از روی بیضه‌ی بیضا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 89 (179 مصراع)

قصیده

ز خاک هر سر خاری که میشود پیدا

 

بشارت است به توحید واحد یکتا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

تجدید مطلع

گرت هواست که دایم درین وسیع فضا

 

بود قضا به رضایت بده رضا به قضا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 140 (281 مصراع)

در مدح حضرت ختمی ماب صلوات الله علیه

از بس که چهره سوده تو را بر در آفتاب

 

بگرفته آستان تو را بر زر آفتاب

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 65 (131 مصراع)

در منقبت حضرت امیرالممنین علی‌ابن ابیطالب

ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام

 

هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 52 (105 مصراع)

در منقبت حضرت امیرالممنین علی‌ابن ابی‌طالب

خوش آن زبان که شود چون زبان لوح و قلم

 

به مدح و منقبت شاه ذوالفقار علم

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

تجدید مطلع

من و دو اسبه دوانیدن کمیت قلم

 

به مدح یکه سوار قلم رو آدم

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 66 (133 مصراع)

در مدح شاه طهماسب صفوی

ز آهم بر عذار نازکش زلف آن چنان لرزد

 

که عکس سنبل اندر آب از باد وزان لرزد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در مدح شاه طهماسب صفوی

صد شکر کز شفای شهنشاه کامران

 

نوشد لباس امن و امان در بر جهان

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

در مدح شاه طهماسب صفوی

تا بدن دستگاه جان باشد

 

دست دست خدایگان باشد

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد محتشم کاشانی

  جستجو در وب برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در تصاویر برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در لینکها برای قصائد محتشم کاشانی
  جستجو در اخبار برای قصائد محتشم کاشانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد محتشم کاشانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی